FAQ

FAQ Eoly Coöperatie

Eoly als energieleverancier

Aan wie levert Eoly elektriciteit?

Naast de energievoorziening van de verschillende winkelformules van Colruyt Group, levert Eoly ook duurzame energie aan bedrijven met een verbruik vanaf 5 GWh/jaar.

Waar levert Eoly elektriciteit?

Eoly heeft een leveringsvergunning in Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

Levert Eoly ook gas?

Eoly levert vandaag alleen elektriciteit.

Klant worden bij Eoly

Binnen welke termijn kan ik klant worden bij Eoly?

Dat hangt af van je type meter (zie FAQ ‘Verbruik’). Aansluitingen met telelezing (automatische meteropname of AMR) of met maandelijkse meteropname (MMR) moeten wij overnemen op de eerste dag van de maand. We kunnen je dan klant maken tot 21 kalenderdagen voor de gewenste startdatum. Wil je bijvoorbeeld klant worden op 1 oktober, dan moeten wij je aanvraag ten laatste op 9 september verwerken.

Aansluitingen met jaarlijkse, manuele meteropname kunnen starten op elke dag van de maand. Ook hier moeten we de aanvraag 21 kalenderdagen voor de startdatum hebben verwerkt.

Wat bij een nieuwe aansluiting (meteropening)?

Pas als je een leverancier gekozen hebt, zet de netbeheerder je elektriciteitsaansluiting open voor verbruik. Eoly kan je maximaal 6 maanden voor het openen van de meter klant maken. Open je binnenkort een nieuw gebouw en wil je Eoly als elektriciteitsleverancier? Contacteer ons en wij doen het nodige om je vanaf dag 1 te voorzien van groene energie.

Kan mijn vorige leverancier een verbrekingsvergoeding aanrekenen?

Sinds 13 september 2012 mogen leveranciers geen verbrekingsvergoedingen meer aanrekenen aan particulieren en KMO’s met een verbruik tot 50.000 kWh per jaar. Verbruik je op jaarbasis meer, dan mag je leverancier dat wel nog doen. In dat geval stem je dus het best eerst af met je huidige leverancier of je kosteloos kan vertrekken.

Tarieven, facturatie en verbruik

Wat zijn de verschillende tariefklassen?

Bij het plaatsen van een elektriciteitsmeter door je netbeheerder kan je kiezen tussen volgende tariefklassen:

 • Enkelvoudige meting: alle verbruik, ongeacht wanneer het plaatsvindt, wordt op een teller geregistreerd.
 • Dag- & nachtmeting: hier is er een aparte verbruiksmeting tijdens daluren en piekuren. Die dal- en piekuren verschillen per netbeheerder.
 • Exclusief nachtmeting: dit is een extra meting voor specifieke verbruikers tijdens daluren, in combinatie met de klassieke dag- & nachtmeting.
Wat is een EAN-code?

De EAN (European Article Number) is een identificatienummer van je meter en bestaat uit 18 cijfers. Je kan de EAN-code terugvinden op je elektriciteitsfactuur of op de elektriciteitsmeter zelf. Je kan de code ook opvragen bij je netbeheerder.

Kan ik een kopie van een factuur krijgen?

Je kan bij ons op elk moment een kopie van een factuur opvragen.

Kan ik via domiciliëring betalen?

Vandaag zijn we nog niet in staat om via domiciliëring te werken.

Kan ik mijn facturen laten toekomen op een ander adres dan het leveringsadres?

Dat kan. Neem hiervoor contact met ons op en wij passen dit aan.

Waaruit is de elektriciteitsprijs samengesteld?

De totale elektriciteitsprijs is een samenstelling van drie grote delen: de energiekosten, de netkosten en de belastingen/heffingen.

 • De energiekosten bepalen we zelf. Het zijn de kosten van de elektriciteit op zich en van de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong die Eoly moet aankopen overeenkomstig je verbruik.
 • De netkosten zijn de kosten van de nationale transmissienetbeheerder Elia en je lokale netbeheerder voor het transport van de elektriciteit en alle indirecte kosten die daarmee gepaard gaan (bv. ondersteuning hernieuwbare energie en sociale maatregelen).
 • Onder belastingen en heffingen vallen dan nog accijnzen, de federale bijdrage en andere regionale en lokale bijdrages.

Het gedeelte netkosten en belastingen/heffingen is dus afhankelijk van je type aansluiting en je geografische ligging (netbeheerder). Ze zijn niet onderhandelbaar en zijn bij elke leverancier gelijk. Het is de taak van Eoly om deze kosten te innen en ze vervolgens door te storten naar de verschillende marktpartijen.

Wat zijn de bijdrages groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten?

De overheid heeft bepaalde doelstellingen vastgelegd om elektriciteitsproductie te verduurzamen. Ze ondersteunt groenestroomproducenten door ze groenestroomcertificaten toe te kennen. Die kunnen ze dan verkopen aan energieleveranciers zoals Eoly, die verplicht zijn om jaarlijks certificaten in te dienen bij de regulator.

Elk jaar wordt de lat hoger gelegd en moeten er dus meer certificaten worden ingeleverd. De kosten van deze verplichting (aankoop en inlevering van certificaten) rekent Eoly door, net als alle andere leveranciers. Boven op onze aankoopprijs van de certificaten rekenen we een marge van 2 % om onze kosten met betrekking tot deze verplichting te dekken. Het systeem van warmtekrachtcertificaten is volledig analoog aan dat van groenestroomcertificaten en is gericht op de ondersteuning van warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Wanneer wordt mijn verbruik opgemeten?

De organisatie van je meteropneming kan op 3 verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van je verbruik.

 • Jaarlijkse, manuele meteropneming (YMR): de netbeheerder vraagt de meterstand één keer per jaar op, net als bij particulieren.
 • Maandelijkse, manuele meteropneming (MMR): er komt maandelijks een meteropnemer langs tussen de 6de werkdag voor het einde van de maand en de eerste werkdag van de volgende maand. Bij afwezigheid wordt de meterstand geschat.
 • Telelezing (automatische meteropneming, AMR): de grotere verbruikers hebben een aangepaste meter die het verbruik per kwartier registreert en waarbij de gegevens automatisch worden doorgestuurd.
In de factuur staan onleesbare tekens.

Misschien gebruikt u een oude versie van Adobe Reader of is de Adobe-plug-in van uw browser niet recent genoeg.

Als u de factuur in een browservenster opent en alleen maar onleesbare tekens ziet, kan u

 • de plug-in updaten via uw browser.
 • de factuur openen via Adobe Reader (zie ook de volgende vraag).

Als u problemen hebt met Adobe Reader, kan u hier de laatste versie van de software downloaden.

U kan de factuur ook openen via een andere browser bv.: Google Chrome of Firefox.

Ik zie in mijn mail geen link om op te klikken.

In Outlook of Windows Mail kan u e-mails als pure tekst laten weergeven, dus zonder opmaak. In dat geval ziet u de link in uw mail niet.

Hoe wijzigt u dat?

 • Ga in de menubalk naar ‘Extra’ en kies ‘Opties’. 
 • Klik op het tabblad ‘Lezen’. 
 • Verwijder het vinkje naast ‘Alle berichten als tekst zonder opmaak weergeven’.
 • Klik op de knop ‘OK’ om het venster te sluiten. 
Er wordt een dll-bestand gedownload i.p.v. een pdf-bestand.

Waarschijnlijk bewaart uw browser pdf-bestanden op de harde schijf in plaats van ze rechtstreeks te openen. Onze beveiliging zorgt ervoor dat uw factuur in dat geval bewaard wordt als dll-bestand. 

Meestal bevindt het bewaarde bestand zich in uw map ‘Downloads’ of ‘Bewaarde bestanden’. U vindt die via Start/My Computer/C-schijf/Documents and settings/Downloads. 

Wijzig de extensie van het bestand van .dll naar .pdf.

 • PC: klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies ‘naam wijzigen’. Vervang ".dll" door ".pdf" en sluit het bestand. 
 • Mac: klik op het bestand en druk op enter.

Als u dat wil, kan u de naam van het bestand op dezelfde manier ook veranderen. 

Open daarna het bestand door er tweemaal op te klikken met de linkermuisknop. 

Als ik op de link in mijn e-mail klik, gebeurt er niets of krijg ik alleen maar een witte pagina te zien.

Uw factuur werd waarschijnlijk bewaard op de harde schijf in de map ‘Downloads’ of ‘Bewaarde bestanden’. U vindt het in die map als een dll-bestand.  Volg de instructies van het volgende item in deze rubriek.

Dit gebeurt vooral in de browser Firefox. 

Voor Firefox-gebruikers: 

 1. Ga naar Instellingen. 
 2. Ga naar tabblad toepassingen.
 3. Zoek in de linkerkolom naar ‘Portable Document Format (PDF)’. Selecteer in de rechterkolom ‘Voorbeeldpagina in Firefox’ in plaats van ‘Bestand opslaan’. Opmerking: u kan ook ‘Altijd vragen’ selecteren. Dan vraagt Firefox u elke keer dat u een pdf-bestand opent of u een voorbeeldpagina wil zien of u het bestand wil opslaan. 

Als u nu op de link in uw e-mail klikt, opent er in een Firefox-venster een pdf-bestand van uw factuur/overzicht. U kan nu uw factuur/overzicht afdrukken of bewaren op uw computer. 

Heeft u een andere browser dan Firefox? Ga dan naar het volgende item in deze rubriek.

Storingen of andere problemen

Wie moet ik contacteren bij elektriciteitsstoringen?

Als er zich een stroomonderbreking voordoet, neem dan contact op met je lokale netbeheerder. Wie dit is, kan je terugvinden op je factuur of op de website van de regulatoren: vreg.be voor Vlaanderen, cwape.be voor Wallonië en brugel.be voor Brussel.

Waar en wanneer kan ik bij Eoly terecht voor vragen en klachten?

Je kan ons tijdens de kantooruren bereiken via telefoon en e-mail. Of vul het contactformulier in.

Waar kan ik terecht voor objectief advies bij problemen met Eoly?

Mocht je ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over ons, kan je je altijd wenden tot de federale ombudsdienst voor energie. Alle informatie vind je op de website ombudsmanenergie.be.

100% groene stroom

Produceert Eoly zelf groene stroom?

Ja! Wij exploiteren windturbines op land en hebben zonne-installaties op winkels en distributiecentra van Colruyt Group. Wij plannen de komende jaren nieuwe realisaties in de productie van duurzame energie. Eoly staat los van de participaties van Colruyt Group via de holding Parkwind in de offshore windparken Belwind (operationeel, 55 windturbines) en Northwind (in opbouw, 72 windturbines).

Produceert Eoly zelf voldoende groene stroom om aan de behoefte van zijn klanten te voorzien?

Nee. Wanneer we de energie van de offshore windparken - die apart vermarkt wordt - buiten beschouwing laten, is ons huidige productiepark vandaag ontoereikend om de behoefte van onze klanten te dekken. Bovendien is er wel altijd verbruik, maar niet altijd wind of zon. Eoly koopt daarom ook elektriciteit aan op de groothandelsmarkt.

Hoe bewijst Eoly dat de stroom effectief groen is?

Hiervoor levert Eoly garanties van oorsprong in bij de regulatoren. Voor elke 1.000 kWh elektriciteit die een hernieuwbare energie-installatie produceert, ontvangt een producent een garantie van oorsprong. Dit bewijsstuk kan de producent dan los van de stroom zelf verhandelen. Aangezien Eoly ook zelf over windturbines en zonne-installaties beschikt, gebruiken we in de eerste plaats onze eigen garanties van oorsprong. Het tekort kopen we aan bij andere groenestroomproducenten.

Omdat we hierover transparant willen zijn, vermelden we deze kosten apart op onze facturen. Bij andere leveranciers die ook groene elektriciteit leveren, zitten de kosten vaak vervat in de elektriciteitsprijs zelf.

Contacteer Eoly

Hoe kan ik Eoly contacteren?

Alle meldingen kan je versturen via ons contactformulier. We antwoorden zo snel mogelijk.