Windproject Rebaix/Bouvignies: Eoly verkrijgt vergunning van Waalse overheid

Eoly verkreeg de nodige vergunningen voor de bouw van 3 windturbines in Rebaix/Bouvignies (Ath). Hoewel de oorspronkelijk ingediende vergunningsaanvraag bestond uit een project van 4 windturbines, is de groene energieleverancier en –producent van Colruyt Group tevreden met de toekenning. Olivier Massin, Expansieverantwoordelijke Colruyt Group: “Dit is het resultaat van constructief overleg met de bevoegde overheden. Dankzij de bouw van 3 nieuwe windturbines dragen we bij aan de verduurzaming van de energiemarkt en dragen we ons steentje bij in de strijd tegen de klimaatopwarming.”

Uitstekend windpotentieel

Het windpark situeert zich in de nabijheid van autosnelweg E429. De windturbines zullen elk een vermogen hebben van maximum 3,45 MW en een maximale hoogte van 150 meter. Het project beantwoordt aan de criteria die door de Waalse overheid werden opgesteld en kan rekenen op een uitstekend windpotentieel. De realisatie van het windpark zorgt voor een substantiële bijdrage in het terugdringen van schadelijke emissies zoals CO2.

Burgerparticipatie

Eén van de windturbines zal openstaan voor directe burgerparticipatie via Eoly Coöperatie. De inwoners van Ath krijgen als eerste de mogelijkheid om mee te investeren. Op deze manier werken ze mee aan een duurzame toekomst én profiteren ze van de opbrengst van de windturbine in de vorm van een jaarlijks dividend. Op 20 november werd door Eoly Coöperatie in Ath nog een infosessie georganiseerd rond participatie in dit project. Deze werd druk bijgewoond door meer dan 160 geïnteresseerden.