Verbruik afstemmen op productie

De zon en wind heb je niet onder controle, dus kan je ook de energieproductie van windturbines en zonnepanelen niet controleren. Hoe ga je daar dan mee om? Gelukkig kan je de productie wel voorspellen. En dan kan je het verbruik afstemmen op de verwachte productie. Zo krijg je toch een stabiele energievoorziening.

Grillige productie

Het weer heeft een grote invloed op de productie van duurzame energie. Op winderige en zonnige dagen wekken we bij Eoly veel stroom op met onze zonnepanelen en windturbines. Maar op een windstille nacht is er geen productie.

Het weer kunnen we voorspellen en dus weten we ook hoe veel elektriciteit onze windturbines en zonnepanelen de komende dag zullen opleveren. Die informatie zal ons op termijn ook in staat stellen om energie-overschotten nuttig te gebruiken of zelfs te bufferen, bijvoorbeeld als waterstof.

Wat kunnen we flexibel maken?

Om het verbruik te kunnen afstemmen op de productie, moeten er ook behoorlijk wat verbruikers zijn die snel aan- of uitgeschakeld kunnen worden. Dat is niet altijd evident. Je kan als bedrijf niet zomaar je transportbanden stilleggen of je koelruimtes uitschakelen.

Daarom moet er een overzicht zicht komen van de mogelijke flexibele gebruikers. Wat kan je afzetten? Hoe lang kan je een machine afzetten? En hoe vaak kan je ze afzetten? Al die dingen moeten eerst in kaart gebracht worden.

Zo gebruikt Colruyt Group bijvoorbeeld zijn diepvriezers als een energiebuffer. Op ogenblikken dat er veel duurzame energie beschikbaar is, koelen ze extra diep in. Zo overbruggen ze momenten dat er minder energie voorhanden is. Andere niet-essentiële verbruikers zijn delen van de ventilatie, koeling of verlichting.

’s Nachts is het rustig in de distributiecentra van Colruyt Group, terwijl de winturbines wel draaien. Dat is het moment om bijvoorbeeld elektrische voertuigen en transpaletten op te laden.

Er wordt ook geëxperimenteerd met de opslag van energie in de vorm van waterstof. Die waterstof kan dan later weer omgezet worden in elektriciteit. Ook zo worden pieken en dalen in de energievoorziening afgevlakt.

Betrokkenheid producent en afnemer

De vraag aanpassen aan het aanbod is voorlopig nog geen realiteit op grote schaal. Maar met een slimme samenwerking van de energieproducten en de energie-afnemer wordt duurzame energie met zijn grillig productiepatroon toch een stabiele elektriciteitsbron.