Warmtekrachtkoppeling: warmte en elektriciteit uit aardgas

Aardgas is de schoonste fossiele brandstof die er is. En we halen er alles uit door er elektriciteit mee op te wekken en de restwarmte nuttig te gebruiken. Die technologie heet warmtekrachtkoppeling en Eoly heeft zo’n installatie in het Colruyt Group-distributiecentrum van Dassenveld.

Maar hoe werkt warmtekrachtkoppeling nu precies? Het gas wordt verbrand in de motor van de installatie. Die motor drijft een generator aan die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt, gaat niet verloren maar wordt gebruikt om water te verwarmen. Resultaat, we moeten minder bijkomende energie verbruiken voor warm water.

Die techniek helpt Eoly om het distributiecentrum van Dassenveld te voorzien van energie. Onze warmtekrachtkoppeling kan altijd duurzame energie opwekken, ook als er weinig wind of zon is. De technologie rendeert het best als er veel vraag is naar warmte, zoals op koude dagen.

Slim en duurzaam

De locatie werd ook niet zomaar gekozen. In het distributiecentrum van Dassenveld staat een wasinstallatie voor transportbakken die veel warm water nodig heeft. En ook de grote gebouwen hebben vooral in de winter veel verwarming nodig. En hoe meer nood aan warmte, hoe beter de warmtekrachtkoppeling tot z’n recht komt.

Per jaar produceert de installatie zo’n 4.900 MWh elektriciteit (gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 1.400 gezinnen) en zo’n 5.200 MWh thermische energie (gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 260 gezinnen).

We volgen de werking van de installatie nauwgezet op om zo efficiënt mogelijk te verbruiken. Eoly voert dagelijks controles uit, ter plaatse of via de computer. Zo kunnen we ze snel bijsturen waar nodig.

De warmtekrachtkoppelingsinstallatie werd in augustus 2015 getest en is sinds september 2015 operationeel.