Windenergie opslaan met waterstof

interreg_nl.png

 

 

Windturbines zijn een duurzame energiebron, maar wat als het even niet waait? Eén van de antwoorden is waterstof, een propere brandstof waarmee we bij Colruyt Group al sinds 2012 experimenteren.

Waterstof is een gas dat je kan omzetten in elektriciteit, zonder dat daar een verbranding voor nodig is zoals bij benzine en diesel. Daarom is waterstof een schone brandstof, want de enige uitstoot is waterdamp. Geen CO2, geen fijn stof.

We leren  uit onze activiteiten hoe we de technologie in de toekomst kunnen inzetten. Als waterstof de brandstof van de toekomst blijkt, zijn we er helemaal klaar voor.

Wind- en zon opslaan

 Waterstof is ook een slimme manier om overtollige elektriciteit van zon en wind te bewaren. Van de opgewekte energie uit haar windturbines en zonnepanelen,  produceert Eoly waterstof wanneer er meer wind of zon is dan er stroom nodig is. Later kunnen we onze waterstof weer omzetten naar elektriciteit. We  experimenteren met waterstof als energiebuffer in het kader van het Europese onderzoeksproject Don Quichote.

 Colruyt Group  gelooft in waterstof voor logistiek en mobiliteit

 Colruyt investeerde in 2012 in 5 heftrucks op waterstof. In 2017 zijn er dit al 17. Sinds midden 2014 komt er ook een auto van Colruyt Group tanken. De Hyundai  ix35 is de eerste in serie gebouwde waterstofwagen in België. De auto rijdt zo’n 600 kilometer met een volle tank waterstof.

 Het bestaande waterstoftankstation in Halle wordt door Colruyt Group uitgebreid op vlak van capaciteit en voorzien van indoor tankzuilen voor heftrucks.  Daarnaast wordt er een 700 bar vulpunt voor wagens aan gekoppeld zodat personenvoertuigen kunnen tanken in het DATS 24 tankstation naast het  distributiecentrum. Naast Halle zijn er ook plannen om Wilrijk te voorzien van een waterstoftankstation.

 Colruyt Group heeft bijkomend geïnvesteerd om het waterstofverhaal via industrieel onderzoek verder te ontwikkelen. Hiervoor zal Eoly een aantal verschillende  'material handling devices' uitgebreid testen en de resultaten extern communiceren. Een dergelijk programma actief uitwerken met industriële spelers is een  belangrijke motivatie voor Colruyt Group om deel te nemen aan dit project. Want zo kunnen we ook andere eindgebruikers activeren.

csm_infographic_energie_nl_864b602b3e.png

Project Waterstofregio 2.0

Vlaanderen en Nederland herbergen een aantal unieke technologiespelers en eindgebruikers rond waterstof, zowel op vlak van de ontwikkeling van voertuigen als op vlak van de productie van waterstof uit groene energie.

De samenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland is gestart in 2009 onder impuls van het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland’. Binnen ‘Waterstofregio’, gecoördineerd door WaterstofNet, zijn een aantal demonstratieprojecten gerealiseerd: 1 MW plant op restwaterstof, een nieuw bus concept op waterstof, een waterstoftankstation in Vlaanderen voor heftrucks, een waterstoftankstation in Nederland voor bussen en auto’s, een vuilniswagen op waterstof en een sloep op waterstof.

Op basis van deze resultaten heeft de regio Vlaanderen-Nederland een sterk eco-systeem rond waterstof ontwikkeld en is de regio actief betrokken bij een aantal Europese initiatieven. Met het Interreg-project Waterstofregio 2.0, opnieuw gecoördineerd door WaterstofNet, wordt deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt door bijkomende projecten te realiseren door en voor bedrijven in de regio.

Eoly is binnen het project Waterstofregio 2.0 verantwoordelijk voor de productie van waterstof en doet dit via de duurzaam opgewekte energie uit eigen windturbines en zonnepanelen.

Als 'visionaire eindgebruiker' wil Eoly in Waterstofregio 2.0 de volgende stappen zetten in het optimaliseren van tankinfrastructuur en heftrucks op waterstof. Zo kunnen we via innovatie deze koolstofarme technologie betaalbaarder en technisch haalbaar maken

 

 

Status project Waterstofregio 2.0 - november 2018

1. Waterstoftankstation Antwerpen

In een eerste fase zijn er verschillende gesprekken gevoerd met potentiële gebruikers van een nieuw op te bouwen waterstoftankstation in Wilrijk (Antwerpen). Op basis van deze gesprekken is het mogelijk om een simulatie te maken van de verwachte afname van waterstof wat dan weer belangrijk is voor het uittekenen van het ontwerp. De locatie van het waterstofstation is reeds vastgelegd en de gesprekken met de vergunningverleners zijn georganiseerd.


2. Indoor tankdispensers en heftrucks

De indoor dispensers zijn geïnstalleerd en operationeel.
De uitrol van brandstofcel aangedreven heftrucks is gestart: er rijden nu 30 heftrucks op waterstof.
De elektrolyse van het bestaande tankstation is geüpgraded en de installatie van aansluitpunten voor externe waterstofbelevering is gestart.